LIITY JÄSENEKSI

Voit jättää jäsenhakemuksesi oheisella lomakkeella. Hakemuksesi käsitellään HR:n hallituksessa muutaman päivän sisällä ja SRL lähettää jäsenmaksulaskun ilmoittamaasi osoitteeseen.

Vanhat jäsenet: Jäsenmaksulasku lähetetään automaattisesti niille henkilöille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa edellisenä vuonna. Tarkista, että laskussa olevat tiedot ( jäsenen nimi, seuran nimi ja jäsenlaji) ovat oikein. Jos tiedoissa on virheitä, ole yhteydessä HR:n jäsensihteeriin Eija Kotiranta ( eija.kotiranta@catella.fi) ja pyydä uusi lasku. Väärällä jäsenlajilla merkittyä laskua ei saa maksaa.

SRL on käytössä sähköinen jäsenhuone. Jäsenhuoneeseen pääset kirjautumaan tästä.
Jäsenhuoneesta löytyy sähköinen jäsenkortti (HUOM! fyysisiä kortteja ei enää lähetetä). Huoneessa voit maksaa jäsenlaskun ja päivittää tietojasi. Tämän lisäksi huoneesta löytyy säännölisesti vaihtuvat jäsenedut ja materiaalia harrastuksen tueksi.
Jäsenhuoneesta voit lukea lisää SRL:n sivuilta.

Mikäli toivot kiireellistä jäsenhakemuksen käsittelyä esimerkiksi kilpailuluvan saamiseksi, ole hyvä ja ota erikseen yhteyttä jäsensihteeriin. 

Lisätietoa: SRL:n sivuilta


Jäsenhakemus

Jäsen hakemus
Jäsenlaji
Olen lukenut yhdistyksen säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.
Annan suostumukseni siihen, että Helsingin Ratsastajat saa kirjata sähköpostiosoitteeni ja puhelinnumeroni jäsenrekisteriinsä ja käyttää niitä jäsenpostin ja kokouskutsujen lähettämiseen. Huomaathan, ettei seuralla ole velvollisuutta lähettää kokouskutsuja ja tiedotteita muuten kuin sähköpostitse.

JÄSENMAKSUT 2024

A-jäsen  seniorit  78 €   
                juniorit  57 €   

Liittymismaksu 0 €

B-jäsen  seniorit  22 €
               juniorit  8 €

Perhejäsen  (edellyttää samassa osoitteessa asuvaa ja jäsenmaksun maksanutta A-jäsentä)
​                     seniorit  50€
                     juniorit   32,50€

Ainaisjäsen      354€


JÄSENEDUT
A-jäsen:

-olet SRL:n jäsen ja saat SRL:n jäsenkortin
-saat Hippos-lehden, joka ilmestyy 8 kertaa vuodessa
-voit osallistua HR:n järjestämille kursseille, retkille, kerhotoimintaan ja muihin tapahtumiin ilmaiseksi / alennettuun hintaan
-voit suorittaa hoito- ja ratsastusmerkkejä ja osallistua kilpailuharjoituksiin
– voit saada alue- ja kansallisen kilpailuluvan
– muut SRL:n jäsenedut ja tietoa jäsenyyden sisältävästä vakuutuksesta löydät www.ratsastus.fi

B-jäsen:
B-jäsenyys tarkoittaa, että olet Helsingin Ratsastajat Ry:n täysmääräinen jäsen. Seuran jäsenenä (B-jäsen) voit osallistua kaikkeen Helsingin Ratsastajien järjestämään toimintaan, kuten kursseille, retkille, kerhotoimintaan ja muihin tapahtumiin ilmaiseksi / alennettuun hintaan. Muut (SRL) etuudet edellyttävät täysjäsenyyttä tai perhejäsenyyttä.

Perhejäsen:
-Perhejäsenenä saat lähes samat edut kuin täysjäsen, poisluettuna Hippos- lehti, A-kilpailulupa ja toimihenkilöoikeudet.


JÄSENLAJIT

A-jäsen on sekä HR:n että SRL:n jäsen ja nauttii SRL:n eduista, mm. Hippos-lehden vuosikerrasta sekä Tapiolan tapaturmavakuutuksesta.

B-jäsen on vain HR:n jäsen.

Perhejäsen edellyttää samassa osoitteessa asuvaa ja maksanutta A-jäsentä


LAAJENNETTU SPORTTITURVA

Vuodesta 2021 alkaen Suomen ratsastajaliitolla on vakuutuskumppanina Pohjola Vakuutus ja kaikilla ratsastusseurojen jäsenillä on Pohjola Sporttiturva. Lisenssikaupasta voit lunastaa itsellesti 30€:n hitaisen laajenetun Sporttiturvan (ent. lisävakuutus).  Lisävakuutuksen ostaminen edellyttää, että jäsenen henkilötunnus on tallennettu jäsenrekisteriin. Ongelmatapauksissa pyydetään ottamaan yhteyttä oman seuran jäsensihteeriin, joka lisää hetun rekisteriin. Uuden vakuutuksen myötä vakuutusehdot ovat muuttuneet, joten tutustuthan uuteen vakuutukseen täältä!


EU:n tietosuojauudistuksen myötä:

Jäsentietojen käsittely Helsingin Ratsastajissa ja Suomen Ratsastajainliitossa

Helsingin Ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen. SRL on ratsastusurheilun katto-organisaatio Suomessa.
Helsingin Ratsastajat ry kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelee niitä yhdessä SRL:n kanssa.
Helsingin Ratsastajat ry:ssä käsittelystä vastaa: Eija Kotiranta, eija.kotiranta@catella.fi, puh. 050 1547.
SRL:ssa käsittelystä vastaa: Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

 Helsingin Ratsastajat ry kerää jäseneksi liityttäessä jäsenen nimen ja osoitteen. SRL luo uudelle jäsenelle jäsennumeron.
Helsingin Ratsastajat ry on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka. Seuran jäsenmaksuun sisältyy SRL:n osuus. SRL:n osuuteen sisältyy Hippos-lehden vuosikerran tilaus ja urheiluvakuutus. Jäsenyyteen sisältyvä Hippos-lehden tilaus on sopimus, jonka täyttämiseksi SRL käsittelee nimeä ja osoitetta. Urheiluvakuutuksen osalta vakuutusyhtiö tarkastaa jäsenyyden voimassaolon SRL:sta korvausvaatimuksen yhteydessä Seurajäsenyys on edellytys osallistumiselle SRL:n alaisiin kilpailuihin. SRL käyttää seurojen jäsenistä muodostuvaa rekisteriään osallistumisoikeuden varmistamiseen; tässä on kyseessä SRL:n kilpailutoiminnan järjestämiseen liittyvä oikeutettu etu.
SRL luovuttaa Hippos-lehden postituksesta vastaavalle yritykselle nimi- ja osoitetiedot. SRL:lla on sopimus lehden kustantajan kanssa, joka vastaa lehden postituksesta. Kustantaja käsittelee henkilötietoja SRL:n lukuun eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa. Vakuutusyhtiö käsittelee henkilötietoja korvausvaatimusten yhteydessä eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa.
Helsingin Ratsastajat ry kerää jäsenen suostumuksella sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Näitä tietoja käytetään jäsenen ja seuran väliseen yhteydenpitoon. Näitä tietoja ei luovuteta kenellekään eikä näitä käytetä mihinkään muuhun. Mikäli jäsen antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen, tulee suostumuksen osoitus olla konkreettinen, esim. allekirjoitettu lomake. Jäsenellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:
1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä. 
2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.
3) Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron käsittelyn osalta; tällöin tieto tulee poistaa.
4) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen.
5) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu